side-area-logo
ПРО НАС
Концепція:
Використання дистанційного навчання на базі освітнього Центру, як структурного підрозділу комунального закладу «Рішельєвський ліцеї» надає учням можливості отримати якісні знання, набути вміння та навички відповідно до обраної навчальної програми, незалежно від місця їх проживання або тимчасового перебування, з використанням останніх педагогічних досягнень, сучасних електронних засобів комунікації та інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).
Основна мета проєкту:
— створення можливостей для творчої самореалізації обдарованої учнівської молоді;
— формування наукового та системного мислення у дітей, що навчаються;
— підвищення рівня науково-інтелектуального потенціалу підростаючого покоління України;
— виховання громадянсько-активної позиції;
— соціалізації особистості;
— формування компетентності учнів в науках природничо-математичного циклу.
НАША КОМАНДА
Наші партнери